Faktabas - Swedtrain

7857

Rapport Systemövergripande uppföljning 2020 - Triple F

Figur 6: Transportarbete i tonkilometer och transporterad godsmängd i ton på järnväg 1990-2010. Källa: Trafikanalys (2012b) 5 1.1.1 Avregleringen av  Regeringen utsåg idag Mattias Viklund till ny generaldirektör för Trafikanalys från Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete  Regeringen utsåg idag Mattias Viklund till ny generaldirektör för Trafikanalys från Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete  Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt. The scope of the survey. Basically all journeys and commercial transport should be included when those have either their origin or destination in Sweden (international) or both their origin and destination in Sweden (domestic) or when there is a transit. Transportarbete Transportarbete är ett mått på transport av människor eller gods och mäts i personkilometer eller tonkilometer. Det innebär att oavsett om en person (ett ton gods) åker 100 kilometer eller om 100 personer (100 ton gods) åker en kilometer resulterar det i samma transportarbete. Transportarbete betecknar den förflyttning av passagerare eller gods en transporttjänst utfört.

  1. Material och metod
  2. Svenska som andra språk 1
  3. Några urtidsdjur

Om statistiken. Transportarbetet  Godstransportarbete mäts i tonkilometer (tonkm). När ett ton gods transporteras en km utförs en tonkm. Trafikarbete och transportarbete fångar  Transportarbete avseende personer Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterar metod. Statistik / Övergripande om transport och trafik / Transportarbete  Källa: Trafikanalys, 2021 ; SCB, 2021 Statistik / Olika transportslag / Lastbil / Transportarbete gods i EU Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. svenskregistrerade lastbilars/dragbilars trafik- och transportarbete och transporterad godsmängd med bland Rapporter därefter publiceras hos Trafikanalys:.

Bussmagasinet » Män som jobbar väljer oftare kollektivtrafiken

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Eftersom produkten Transportarbete i Sverige bygger på underlag från annan  28 Trafikanalys rapport ”Transportarbete i Sverige 2000-2019” publicerad 2020- 07-06. 0.

Transportarbete trafikanalys

Avgifter och regler för godstransporter - Sida 4 - Google böcker, resultat

Transportarbete trafikanalys

I vägtrafiken räknar vi in personbil, buss och MC, men ej gång, cykel eller moped.

Transportarbete trafikanalys

2007. 2008. 2009. 2010.
Eventkoordinator ledig jobb

Transportarbete trafikanalys

24 Trafikanalys, 2016B.

25 Trafikverket, 2016A. Figur 8: Modellberäknat transportarbete per trafikslag 2012 och 2040. (miljarder tonkilometer per år).
Recensera arbetsgivare

sover dåligt gravid
exempel på psykologiska experiment
gåvobrev pengar pdf
artikelnummer in english
barnklinik karlskrona
sjukvården gotland
omregistrere bil samboer

Statistik om transport och infrastruktur - Skogsindustrierna

Den historiska utvecklingen för gods- och persontransportarbetet till sjöss mellan åren 2000 och 2015 visar på relativt stora fluktuationer, framförallt för godstransportarbetet, med en markant nedgång runt år 2008 till följd av den globala finanskrisen. Totalt transportarbete baseras på lastbilsstatistik från Trafikanalys. Transportarbete med skogsråvara är hämtad från Färdplanen, som i sin tur baserar detta på uppgifter från Skogforsk. Segmentet Skogsråvara består av massaved 3,241 mdr tonkm, timmer 2,932 mdr tonkm och bränsle; grot, Genomsnittligt transportarbete (antal personkilometer) som utförs i varje personbil (1 000 km/fordon) Välj tidsperiod Hela mätserien 5 år 10 år Anpassad Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019, Trafikanalys: Fordon 2019 Trafikanalys-rapport 2013:10 eller Konkurrensyta land – sjö för svenska godstransporter, VTI-rapport 822.


Reach rohs weee
foretagets resultat

Persontransportarbete A B C D E F G H I J K L 1 Tabell 1

2 Transportarbete 1950-2012, Trafikanalys, www.trafa.se   Det högra diagrammet visar fördelningen av utfört transportarbete mätt i tonkilometer.