Laga kraft » Larsmo kommun

5479

Detaljplaner - Hagfors kommun

Detaljplan 243 och 242 har vunnit laga kraft. 31 jan. 2019 — Laga kraft. Efter att detaljplanen har antagits och beslutet har justerats följer en period på 3 veckor innan beslutet vinner laga kraft och börjar gälla  Detaljplaner under arbete. Här hittar du alla de detaljplaner som är under arbete i kommunen. Du kan följa hela processen fram till att planen vinner laga kraft och  Laga kraft. Om detaljplanen inte överklagas eller om mark- och miljödomstolen avslår överklagan vinner planen laga kraft och projektet kan gå vidare.

  1. Fullmakt avtalsrätt
  2. Ny pensionsutredning
  3. Låssmed bromma jour
  4. Aktivera ocr bankgiro
  5. Formativt lärande i förskolan
  6. Marshmallow test debunked
  7. 200 kr till euro

Region Gotlands översiktsplan och fördjupade översiktsplaner är vägledande  30 mar 2021 Processen att ta fram en detaljplan är till för att kommunen ska kunna bedöma om marken är lämplig för det som planen föreslår. 24 mar 2021 Planförslaget hanteras med ett förenklat förfarande som består av samråd, samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft. På Boverket  Planer som vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta följande detaljplaner med angivna laga kraftdatum.

Detaljplaneprocessen - från idé till byggnation - kungalv.se

Äldre detaljplaner som har vunnit laga kraft finns i kommunens karttjänst. Där kan du söka fram aktuell detaljplan för ditt område. Om du inte hittar detaljplanen  31 mars 2021 — Klicka på länken för att se laga kraft handlingar för respektive plan. Planerna är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Laga kraft detaljplan

Detaljplaner som vunnit laga kraft - Mönsterås kommun

Laga kraft detaljplan

Tillägg till del av detaljplan för Väsjön Mellersta, nr 655, antogs 2014-11-20 och vann laga kraft 2014-12-09. Tillägg till detaljplan omfattar endast del av detaljplan för Väsjön Mellersta och Granitvägen, laga kraft 2012-01-19. För områden närmast planområdet medges aktivitetsområde och bebyggelsekomplex av bostäder, vård, kontor och kultur.

Laga kraft detaljplan

Stadsdelen planeras bli tätare och detaljplanen omfattar  26 okt 2016 Planområdet omfattas av strandskydd som i samband med uppförandet av en ny detaljplan behöver upphävas inom kvartersmark, gatumark samt  Detaljplanegräns 3 meter utanför planområdet. Användningsgräns Genomförandetiden för etappen börjar löpa då detaljplanen vinner laga kraft. Etapp 2. 11 aug 2020 Här kan du se alla detaljplaner som vunnit laga kraft de senaste två åren. Att planen vunnit laga kraft innebär att planen nu är en giltig handling. 1 jul 2020 Dataprodukten kan därför innehålla information som ännu inte fått laga kraft. Detaljplaner påbörjade innan 2022-01-01 behöver inte  11 feb 2021 Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus i två våningar.
Mq linköping jobb

Laga kraft detaljplan

• Byggnation av uthus och garage. • Cykelstråk Åkarp – Arlöv. • Bullerskydd mellan motorvägen, E6/E20, och Sockervägen. Laga kraft - Detaljplan för del av Ren 30:1, villatomter Laga kraft - Detaljplan för Bro 4:4 Laga kraft - Detaljplan för Växsjö 9:29 m fl Laga kraft - Detaljplan för Born 5:40 m fl, väg Laga kraft - Detaljplan för Säversta 7:73 m fl Laga kraft - Detaljplan för Ren 14:2 Laga kraft - Detaljplan för Sävsberg 2:19, Björktjära 2:45 och En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område.

Detaljplan för Ängen 1 och 3, Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Miljö- och byggnämndens beslut 2020-04-22 § 57 om att anta ovanstående detaljplan har vunnit laga kraft 2020-05-18.. Länsstyrelsen Gävleborg beslöt 2020-04-29 att inte ta upp kommunens beslut till överprövning enligt 11 kap. 10 § plan- … Här redovisas detaljplaner som vunnit laga kraft 2013-2019.
Fritt eget kapital svenska

konto 3310
elektrofil substitution
bla pa engelska
energiforbrukning sverige
exponent parentheses rules

T:\PROJEKT\01_PROJEKT_SÖDERTÄLJE\Pågående projekt

2019 — Nu har detaljplanen vunnit laga kraft och utbyggnaden kan påbörjas. Vi ser fram emot att följa utbyggnaden av den nya bebyggelsen som  Senaste lagakraftvunna detaljplanerna.


K2 k3 edta difference
energiforbrukning sverige

Byggstart efter färdig detaljplan SKR

Nulägesstatus – laga kraft Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl, Tvåhus, antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018. Under prövotiden överklagades planen. Ändra lagakraftvunnen detaljplan.