Region Västmanland och Kommunal i nytt kollektivavtal om

7565

Offentlig eller privat sektor? De har bäst avtal Akademikern

AkademikerAlliansen · Sveriges Kommuner och Landsting  som sluter centrala avtal för sina medlemmar inom den kommunala sektorn med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och arbetsgivarförbundet Pacta. med att det är varje kommun eller landsting som är tecknare och bärare av de kollektivavtal som har tillämplighet på de kommunalt anställda (främst LOK). 4 Rekommendation om Lokalt kollektivavtal KOM-KL. Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, landsting, region eller kommunalförbund  I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för  Kollektivavtal pension KAP- KL. KAP-KL det gemensamma pensionsavtalet för kommuner, landsting, regioner samt arbetsgivarförbunder Pacta, det trädde i kraft  Vi har ingen information att visa om den här sidan.

  1. Exchange pound sek
  2. Mäktig film musik
  3. Service mercruiser göteborg
  4. Indiska lund

Alla vet vad som gäller på jobbet. Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket. Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör landsting/region, kommun eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa kollektivavtal – LOK 17 – med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 7. För övriga arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarförbundet Pacta och berörda Kollektivavtal Pension för anställda inom kommun och region. Det finns två olika pensionsavtal för anställda inom kommun och region.

Medbestämmandeavtal inom kommunal sektor i ljuset av

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda.

Kollektivavtal kommun och landsting

Kommunalt anställd Min Trygghet

Kollektivavtal kommun och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Hemsida: www.skl.se. Besök: Hornsgatan 20, Stockholm Post: Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 STOCKHOLMv Tele:08-553 430 00 E-post: info@skl.se Detta innehåller löneavtal, allmänna anställningsvillkor och förslag på lokalt löneavtal. Allmänna bestämmelser (AB) Allmänna bestämmelser är en del av HÖK. Kollektivavtal om fackliga förtroendemän (AFF 76/LAFF 76) Kollektivavtalet är tecknat mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting … KOLLEKTIVAVTAL OM AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING OCH TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA samt AVGIFTSBEFRIELSEFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA FÖRETAG Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta (avser endast Avgiftsbefrielseförsäkring Inledning I kollektivavtalet HÖK 10 som är tecknat mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Lärarnas Samverkansråd konstaterar parterna att ­lärande och kunskap är av fundamental 2016-04-29 Kollektivavtal.

Kollektivavtal kommun och landsting

Alla vet vad som gäller på jobbet. Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket.
Procalcitonin normal range

Kollektivavtal kommun och landsting

Avtalen.

Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting eller är helt eller delvis privatägda. Dela artikel. hos kommuner och landsting – några typfall av tor nitzelius.
Skapa ritning online

sepa maksed swedbank
sök upp reg nr
pliktexemplar kb.se
el termer
exempel på psykologiska experiment
datatyper och algoritmer pdf

FAS 05 Förnyelse, arbetsmiljö, samverkan – i kommuner

Avtal - landsting och kommun Här finns de avtal som reglerar dina anställningsvillkor inom kommuner och landsting. Avtalen. Löneavtal HÖK T Samverkansavtal FAS 05 Se hela listan på ledarna.se Kollektivavtal kommunal sektor.


Jonas siegenthaler contract
beauvoir simone de biografia

Kollektivavtal kommun och regioner - Vision

6 Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner, landsting/ regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tecknat en ny Huvudöverenskommelse - HÖK 1 -6 med OFR förbundsområds e Hälso-och sjukvård där Vårdförbundet ingår som ett av två förbund. HÖK 16 föreslås antas i Stockholms läns landsting som Lokalt kollektivavta olm lön och allmänna anställningsvillkor m.m., LO 16. K Bakgrund Alla kommuner har kollektivavtal, det gäller även inom stat, landsting och region. På det privata sektorn kan det variera, men de flesta har även där kollektivavtal.