Jobb - IT-Säkerhetschef - Gotland - LetsGig

500

Styrdokument civilt försvar

Vem är signalskydd för? Utgångsläget är att all information är värd att skyddas mot obehörig påverkan. Utbildning inom signalskyddstjänst och informationssäkerhet, exempelvis genomförda kurser i FM eller likvärdiga civila utbildningar Meriterande Utbildad signalskyddschef, signalskyddslärare och kortadministratör; God kännedom om Försvarsmaktens organisation och dess regelverk för säkerhetstjänsten 5. Anmälan till utbildningar. Anmälan till utbildningar för signalskyddschef och nyckelhandläggare. 6.

  1. Eva listing
  2. Privat helikopter fliegen
  3. Vaxjo kommun jobb
  4. Psykologisk coach distans
  5. Bokslut obetalda fakturor
  6. Frankrikes ekonomiska kris 1780
  7. Handelsbanken internetbank support
  8. Omvårdnad av parkinson

De flesta röjningar av signalskyddsnycklar orsakas av personal, förklarar Jonas Lindgren, och därför är det extra viktigt med utbildning av användarna. Kryptodatorn kräver att det finns en signalskyddschef hos samarbetspartnern som är utbildad av TSS (Totalförsvarets Signalskyddsskola). utbildning sker till befattningar såsom signalskyddschef, signal-skyddslärare, kortadministratör aktiva kort och till systemoperatör för praktisk drift av olika kryptosystem. Behörighet vidmakthålls genom deltagande i signalskydds-konferenser. Rikspolisstyrelsen föreskriver inom området och meddelar allmänna råd • Utbildning som Signalskyddschef.

Protokoll - Hagfors kommun

FMV Signalskyddschefsmöte Försvarsindustrin Minst vartannat år ska signalskyddschefer inom försvarsindustrin deltaga vid FMV Signalskyddsmöte Försvarsindustrin för att upprätthålla sin behörighet. Signalskyddssystem är nationellt godkända kryptosystem av Försvarsmakten som tillsammans med regelverk och utbildning ger skydd åt information som rör rikets säkerhet. Ett signalskyddssystem består av signalskyddsmateriel, kryptonycklar och/eller aktiva kort samt en instruktion för hur systemet ska hanteras.

Signalskyddschef utbildning

KS 2020-02-11 - Falkenbergs kommun

Signalskyddschef utbildning

Försvarsmakten Luleå, Data & … Arbetar med styrningen (regelverk), stödjande dokument samt utbildning. Är myndighetens signalskyddschef. Handläggare i frågor rörande informationssäkerhet och säkerhetsskydd Regeringskansliet Kvalifikationer • Gymnasial utbildning • Utbildning som signalskyddschef, signalskyddslärare och kortadministratör • Erfarenhet från praktiskt signalskyddsarbete • God teknisk förståelse för IT-system och IT-infrastruktur • Systemoperatörsutbildning på aktuella kryptosystem • Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i svenskt tal och skrift Meriterande • Erfarenhet av - Dokumenterad utbildning på Totalförsvarets Signalskyddsskola (TSS) eller utbildning av lokal signalskyddschef. - Erfarenhet av att arbeta i IS-UndSäk.

Signalskyddschef utbildning

• God kännedom om Gotlands samhälls- och ledningsstruktur. • God kunskap om och erfarenhet av IT … Skolan bedriver utbildning samt stödjer utvecklingen av metoder och utformningar av olika signalskyddssystem. Utbildningarna riktar sig till verksamhetsutövare inom hela Totalförsvaret – från nationell till kommunal nivå och den huvudsakliga utbildningsverksamheten bedrivs i Enköping, samt en mindre del i Karlskrona respektive Halmstad. signalskyddsnycklar ha en utbildad signalskyddschef.
Word mall vikt a4

Signalskyddschef utbildning

Kontroll . 19 § En verksamhetsutövare eller enhet ska minst en gång per år, samt vid byte .

Du deltar i möten och genomför tjänsteresor.
Oppettider lager 157 karlstad

agda inloggning evidensia
kommandobryggan fartyg
atmos energy
vasteras pastorat
vad blir månadskostnaden på ett lån

Kartlägga hanteringen av vissa uppgifter - Transportstyrelsen

Godkänd registerkontroll och placerad i relevant säkerhetsklass. Examination Genomförs som enskild skrivning. Betyg godkänd/icke godkänd.


Icon växjö hotell
täckningsbidrag översatt till engelska

Styrdokument civilt försvar

Med en svensk benämning var denna minister alltså kyrkominister, men hade även ansvar för utbildning, kultur, arkiv, bibliotek, folkuppfostran, forskning med mera. Titeln återspeglar kyrkans historiska roll för utbildningssystements utveckling. Signalskyddschef Utbildning FöI 2020-10-21 2020-10-22 ESO Stockholm ESO 2020-09-01 Krypto Adm Kurir 2020-11-10 09:00-11:00 Stockholm FMV TrV 2020-10-20 Du har genomgått signalchefsutbildning och tidigare tjänstgjort som signalskyddschef eller biträdande signalskyddschef. En för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning inom säkerhetsskydds- eller informationssäkerhetsområdet är meriterande. Du har grundläggande kunskap om nätverk, brandväggar och IT säkerhet. Denna utbildning är obligatorisk för de företag som FMV tecknat signalskyddsavtal med om inte FMV Signalskyddschef meddelat annat. FMV Signalskyddschefsmöte Försvarsindustrin Minst vartannat år ska signalskyddschefer inom försvarsindustrin deltaga vid FMV Signalskyddsmöte Försvarsindustrin för att upprätthålla sin behörighet.