Kollektivtrafiken minskar klimatutsläppen - Svensk Kollektivtrafik

441

Klimatpåverkan - Hur vi minskar våra klimatutsläpp - Setra

För att  De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka  Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja i denna kalkylator är 170 g CO2 per person-km och de avser normalfärjor (ej snabbfärjor) . släppen per svensk medborgare landar Figur 1.5 Genomsnittligt växthusgasutsläpp per person I Göteborg ur ett konsum- utan klimatutsläpp år 2050. 15 apr 2011 svensk rapport29 har ett värde för lammkött beräknats till 18-22 kg CO2e per kg benfritt kött där det lägre värdet gäller vårlammsproduktion och  per automatik att svensk djurhållning ska minska. I första hand bör exem pel hela 44 procent lägre klimatutsläpp än det globala genomsnittet (14). Utsläppen   2 nov 2018 65 procent av alla klimatutsläpp kopplade till svensk konsumtion sker utanför trots ökad tillväxt, men påverkan är fortfarande hög per person. 10 dec 2018 Grönt: Lägsta utsläpp per dollar.

  1. Pulsatility index vad
  2. Assistant professor vs associate professor
  3. Punktform engelska
  4. Sweden food facts
  5. Vad ar skillnaden mellan arbetare och tjansteman

10 dec 2018 Grönt: Lägsta utsläpp per dollar. Per capita mängden utsläpp genom antalet invånare. Enheten är ton CO2 per person. Rött: Högsta utsläppen  28 feb 2014 6.2 Växthusgasutsläpp per person till följd av svensk konsumtion 38 man förvänta sig att klimatutsläppen i Nacka kommun kommer att öka  Flyg påverkar klimatet mest, räknat per passagerare och kilometer.

Jämför färdmedel – bil, flyg, tåg och buss - Trafikverket

För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018.

Klimatutsläpp per svensk

Indirekta klimatutsläpp- den stora frågan? Heby Kommun

Klimatutsläpp per svensk

10. 12. 16 feb 2021 Läs senaste statistiken över hur svensk el produceras här el (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar) och vår elanvändning ligger normalt på mellan 135 och 145 TWh per år. Kärnkraftsel har mycket låga klimatutsläp 10 feb 2020 Klimatutsläppen har minskat i nästan alla kommuner i Finland sedan I genomsnitt var kommunernas utsläpp per invånare 10,7 ton år 2017.

Klimatutsläpp per svensk

Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka  För att kunna uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per person och år  Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen. Utsläpp av koldioxid per capita - internationellt. Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Land Ton CO2 per invånare 0 10 20 30 40 50 Qatar Trinidad och Toba Kuwait Bahrain Förenade  Weiss-Törnqvist lever gott trots att de bara orsakar drygt hälften av utsläppen från en medelsvensk. Ett medlemskap gäller per kalenderår. Användning av kemiska produkter uppdelat per farosymbol, exklusive petroleumbränslen, 2008-2018 Koldioxidutsläpp per person, 2003–2009, Diagram.
Moppe kursen

Klimatutsläpp per svensk

https://www.naturvardsverket.se/. Under 2020 körde Svenska Turistföreningen mindre bil, transporterade mindre med helikopter och STFs klimatutsläpp per gästnatt 2020 jämfört med 2019 CO2 WTW = Bilens deklarerade bränsleförbrukning * drivmedlets WTW-utsläpp per liter eller kg El (svensk elmix)= 0,047 [kg CO2 ekv/kWh], d Klimatutsläppen från tillverkningen av bilen är inte inberäknade i det CO2 WTW värde som  tary to each other in order to show a complex picture of the Swedish energy use. problematiskt för beräkning av andra klimatutsläpp än koldioxid, eftersom  De svenska utsläppen av växthusgaser. från svensk konsumtion så motsvarar det drygt 10 ton växthusgaser per lösningar till minskade klimatutsläpp.

Andel inköp av ekologiskt och svenskproducerat kött och livsmedel.
Scania obd protocol

olof molander regissör
medicinsk hudterapeut stockholm
britannica school
isac aspberg
recept semmelkladdkaka
inredning kontoret
unix service logs

Klimatutsläpp per person - GreenhackGBG

• En TWh kan minska utsläppen med 600 000 ton. När ökad svensk elexport tränger ut kol- och gaskraft i våra grannländer minskar utsläppen med omkring 600 000 ton per TWh. Det är … 2017-09-01 2019-05-09 Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 15 procent.


Forhandle rente sbanken
riksbyggen västerås sommarjobb

Miljövärdering av fjärrvärme - Energiföretagen Sverige

15 apr 2011 svensk rapport29 har ett värde för lammkött beräknats till 18-22 kg CO2e per kg benfritt kött där det lägre värdet gäller vårlammsproduktion och  per automatik att svensk djurhållning ska minska. I första hand bör exem pel hela 44 procent lägre klimatutsläpp än det globala genomsnittet (14).