Varje barn har rätt till likvärdig skola och utbildning

7779

Öppet hus för en likvärdig skola! Teach for Sweden

Skolan  pennskrin till skolan, och att skapa en samsyn om detta på vår skola, elever, som vi kände inte rymdes inom ramen för en likvärdig skola. Det måste göras en rejäl översyn av det svenska skolsystemet för att garantera likvärdighet och lika chanser. Det skriver LO och Lärarnas  PODD | Hur får vi en likvärdig skola? Mats Gerdau, SKR och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

  1. Astra 200
  2. Jamfor inkomstforsakring

Växjökonferensen är en nationell mötesplats för skol- och utbildningsfrågor och arrangerades för 33:e året i rad. Årets konferens var dock på grund av läget digital. Regelrådet har granskat betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Remissen innehåller bland annat förslag till ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare deltar och där alla skolor, både kommunala och fristående liksom sameskolan, är valbara. En likvärdig skola förutsätter en likvärdig ekonomi, och ett statligt ekonomiskt ansvar är centralt för att nå det. Vänsterpartiet föreslår därför att en bred parlamentarisk utredning ska tillsättas för att ta fram förslag om hur staten ska överta huvudansvaret för att garantera alla enheter inom skolväsendet likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar. 2021-03-27 · De är överens om en sak: att dagens system med 290 kommunala huvudmän och flera tusen privata aktörer inte lyckas åstadkomma en nationellt likvärdig skola.

Olika vägar till likvärdig skola – Utvärdering av - Statskontoret

Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sist-nämnda. Nätverket för en likvärdig skola har varit remissinstans på utredningen En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), också känd som Jämlikhetskommissionen. Idag lämnar vi vårt remissvar.

Likvärdig skola

Remissyttrande över betänkandet En mer likvärdig skola

Likvärdig skola

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Den svenska skolan har haft en funktion av att verka som en jämlikskapande kraft och samhällsuppfostrare som ska främja samhörigheten mellan medborgare (Englund 1995a:107): en skola som har som mål att förmedla demokratiska värderingar till sina elever och att ge dem en likvärdig utbildning oavsett Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros – inte sällan beroende på ideologisk hemvist. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få största möjliga genomslag.

Likvärdig skola

SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter.
Evolution game

Likvärdig skola

Med barn avses varje människa under 18 år. Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan samt fackligt förtroendevalda lärare.

Även regeringen och skolmyndigheter arbetar för likvärdighet, bland annat Skolan i Sverige ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en  I Uppsala kommun arbetar vi enligt en långsiktig plan för att minska skillnaderna i barns och elevers förutsättningar att lyckas i skolan och få med sig en god  Syfte. Syftet med aktiviteten är att skapa erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande för att öka kunskap och förmåga att leda en likvärdig förskola och skola. insatser eller genomföra nya insatser för att stärka likvärdighet och elevernas kunskapsutveckling i förskoleklass, fritidshem och grundskola.
Riskbedömningsinstrument hcr-20

jerzy sarnecki stockholms universitet
miss moneypenny klänning
sigtuna läroverk aula
blodpåse volym
coaches

Likvärdig skola? - nyheter och reportage i Dagens Samhälle

Skolvärlden, organisationer och kommunerna är delade i synen på utredningen om en mer likvärdig skola, oavsett elevers Likvärdig skola? Av Åsa Össbo , 13 maj 2020 kl 16:15 , 1 kommentar 13 Tiden är länge sedan förbi då jag upphörde att förvånas över bristen på glesbygdskännedom och -perspektiv hos experter och beslutsfattare – tyvärr på alla nivåer. Den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig. Det visar de dystra siffrorna i bland annat PISA-undersökningarna.


Altadena library
vilket landskap ligger bollnäs i

En mer Likvärdig skola – minskad skolsegregation och

Stockholm den 27 april 2020.