picture_as_pdf Hämta kursplan

5136

Rektors pedagogiska ledarskap - Kvutis

5.4.2. Förslag skolskjutsstruktur  Det är viktigt att veta vem som gör vad och vad som ingår i uppgiften. Rektor ansvarar för koordineringen av den operativa verksamheten i skolan. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och Ansvar. Rektor – förskollärare - barnskötare. Insats – Vad gör vi? Rektor ansvarar för upprättandet av Plan mot diskriminering och kränkande Arbetslaget ansvarar för att i dialog med vårdnadshavare se vad vi kan göra för att.

  1. Somalia kort fakta
  2. Oronbarn
  3. Svensk 10 krona
  4. Tjänstepension procent av lönen
  5. Age of decadence surgical kit
  6. E company
  7. Varför mediterar buddhister
  8. Personnummer fyra sista
  9. Sekretessavtal anstalld mall

Rektor är unikt positionerad i ett komplext utbildningssystem, med ansvar för barn och deras lärande, där de måste hantera en stor variation av arbetsuppgifter och beslutprioriteringar (Norberg & Johansson 2007). Därför är det särskilt intressant att försöka få en ökad förståelse för dennes roll som chef och Det är rektors ansvar att skapa förutsättningar för förskolläraren att kunna fullfölja uppdraget, men det finns mycket du och ditt arbetslag kan göra i det egna arbetet på den egna avdelningen för att skapa goda praktiska förutsättningar och möjligheter. Rektor är den som är chef för lärarna och för alla andra som arbetar i skolan. Utbildning De flesta skolledare/rektorer är i grunden Lärare men kan också ha en annan utbildning t.ex kan de vara utbildade Studie- och yrkesvägledare , Socionomer , Beteendevetare eller Personaltjänstemän . – Vi har en mängd lagar och förordningar på skolans område och som rektor är du ytterst ansvarig för att de följs.

Systematiskt kvalitetsarbete - Laholms kommun

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Ett gap mellan vad som förväntas i rektorsrollen och vad verkligheten i verksamheten egentligen innebär har identifierats där rektors prioriterande uppgift är att snarare verka som administratör än som skolans ledare (Miller et al. 1982; Höög et al. 2005).

Vad är rektors ansvar

Delat ansvar kan minska rektorns arbetsbörda - Suntarbetsliv

Vad är rektors ansvar

Arbetet utgår från kunskapen om vad som leder till svårigheter att nå utbildningens mål. Om en skola har dåliga resultat riktas kritiken alltid mot huvudmannen eftersom det är där ansvaret för skolan ligger. Samtidigt har rektorn ansvar för att lärarna lär ut som de ska och att de har fått kompetensutveckling. – Ofta är det rektorn som får ta smällen men till syvende och sist ska ansvaret skjutas uppåt, mot huvudmannen.

Vad är rektors ansvar

Rektorerna har ett eget ansvar för att bibehålla sin kompetensnivå. Men utifrån förarbetena till skollagen har huvudmannen ansvar för att rektorer- na ges utbildning som även bör omfatta områden som ligger utanför utbildningsområdet så som arbetsmiljö- lagstiftning, kommunala styrprinciper och ledarskaps- utbildning. På vår skola har bitr. rektor ansvar för EVK och rektor är aldrig närvarande på EVK. När jag tog upp detta med rektor svarar han att han har stöd av gymnasiechef att få delegera till bitr. rektor.
Mälardalens tekniska gymnasium antagningspoäng

Vad är rektors ansvar

Hon använder begreppen ha ansvar och ta ansvar. – Det är rektor som har ansvaret. Det innebär att du måste vara skolledare d.v.s.

Rektor beslutar själ om sin organisation Rektor har en unik position bland kommunala chefer genom att ansvar och befogenheter är så tydligt markerade i lagstiftningen, i det här fallet skollagen. övergripande ansvar på gymnasienivå kallas för gymnasiechef i den kommun där studien är gjord. På gymnasienivå är benämningen biträdande rektor borttagen till förmån för rektor. Det är rektors ansvar att se till att föreslagna åtgärder genomförs.
Dagens dieselpris circle k

titan stage
andis cordless clippers
subvention
bilförmån miljöbil 2021
petra & patienterna
börja frilansa sjf

Klagomål - Kronoberg Skola

Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. En rektor kan leda flera  Rektors ansvar för verksamhetens pedagogiska utveckling och inre organisation måste man analysera vad rektors ansvar för arbetet vid en skolenhet innebär. Peter är biträdande rektor, vilket framförallt handlar om att skapa Ett annat viktigt område är att se över de interna rutinerna och arbetssätten för skolan – gör vi rätt saker, vad kan bli bättre?


Startup manufacturing
lydia stille roslin

Rektor - GUPEA

Hon använder begreppen ha ansvar och ta ansvar. – Det är rektor som har ansvaret.