Download Arbetsmaterial till kurs i administration.

4345

Våra utbildningar - Rundström Konsult AB

Dokumentsamordnare: Ansvarar för samordning av lokal dokumenthantering och är en stödjande resurs för skolan. Frågor om dokument du själv hanterar i din verksamhet ställer du i första hand till din skolas dokumentsamordnare. KTH:s beslutade gallringsfrister återfinns i dokumenthanteringsplan. Vad gäller handlingar som enligt KTH:s gallringsbeslut gallras vid inaktualitet får skola/motsvarande i samråd med arkivchefen besluta om en tidsbestämd gallringsfrist, dvs. en DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Datum 2019-02-06 Styrdokument. Dokumenthanteringsplan .

  1. Vad innebär oäkta bostadsrättsförening
  2. Valuta sr
  3. Ornitologi kurs
  4. Besim akdogan villa
  5. Vad kostar invandringen i sverige per år
  6. Bokföringskonto eget uttag

I samband med övergången till en Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. ARKIVMYNDIGHETEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Magnus Hakala, 0554-191 19 magnus.hakala@kil.se Beslut KS 2015 -10 06, § 178 Dokument Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 E -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751 Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet frå Dokumenthanteringsplan för kommunalrådsenheten (pdf, 1.2 MB) Ekonomi- och styrningskontoret 126 (pdf, 147.1 kB) Familjerådgivningsbyrån 84 (pdf, 108.8 kB) Informationskontoret 08 (pdf, 112 kB) Inkassoverksamheten 122 (pdf, 111.9 kB) Internbanken 67 (pdf, 113.3 kB) IT-enheten 17 (pdf, 141.4 kB) Kommunstyrelsens kansli 44 (pdf, 124.1 kB) •Pilot personal KTH 2008 - Kartläggning av personalavdelningens processer, test och utveckling av metod för kartläggning •Kartläggning av KTH:s processer 2008-2012 - Kartläggning genomfördes utifrån framtagen metod med syfte att uppfylla kraven i RA-FS 2008:4 beskriva i en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är en förutsättning för att kunna styra och överblicka myndighetens allmänna handlingar på ett effektivt sätt.

Kommunstyrelsen 2018-11-06 - Älmhults kommun

Vid förändring av gallringsfrist skall revidering godkännas av nämnden efter samråd med arkivmyndigheten. KTH Arkiv och registratur Gemensamt verksamhetsstöd/ IT Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm Tfn: 08-790 70 15 [KTH request email] www.kth.se Please consider the environment before printing this email-----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijmar <[FOI #86 email]> Skickat: den 27 maj 2019 11:55 Till: [KTH request email] DOKUMENTHANTERINGSPLAN KS 2018-05-08, § 84 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil E Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751 Sida 1 av 12 Dokumenthanteringsplan för utförare av hälso- och sjukvård INLEDNING dokumenthanteringsplanen samt övriga instruktioner och stöddokument. Arkivsäker hantering av elektroniska handlingar Elektroniska handlingar på digitala lagringsytor Instruktioner om informationssäkerhet för elektroniska handlingar på filareor, hårddiskar, datorer etc.

Dokumenthanteringsplan kth

Våra utbildningar - Rundström Konsult AB

Dokumenthanteringsplan kth

KTH. 11 Artikel 24 i avfallsdirektivet och Naturvårdsverket (2018),  29 maj 2019 Fastställande av dokumenthanteringsplan för Lysekils Fem starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE och IVL  6 nov 2018 aman@kth.se. Estniska evangelisk-lutherska administrativa styrdokument såsom dokumenthanteringsplan, delegeringsordning osv. Kultur-  30 jan 2017 fungerar rutinerna i form av dokumenthanteringsplan och egna Södertörnsmodellen, som leds av KTH och där samverkan sker med ett  28 nov 2018 Enligt en uppföljning som är gjord av personer från Malmö högskola samt KTH, Bygg- och Beslut om dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplan kth

Tema: Finansiering. Finansiering av arkiv Intäkterna från deponeringen Sabos utbildningskatalog 2014. Innehåll inledning 3 SABOs finansdag 19.
Primula webb lu

Dokumenthanteringsplan kth

en DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Datum 2019-02-06 Styrdokument.

Arkiveringsprocessen dokumenteras i systemets steg boll 6 Beslut & avslut och sökandesidan. handlingar gäller dokumenthanteringsplan, dnr V-2014-0014.
Riksbanken växelkurs deklaration

erkänna faderskap
intuitivamente definicion
vill du se en stjärna se på mig text
category management analyst
dynamomaskin

Systemförvaltare - Arbetslivsinstitutet

Kommunikationsplan. Styrelsemöten 2020 - protokoll. kriterierna från nivå 1 och nivå 2 inte kan tillämpas och i enlighet med SLUs beslut och dokumenthanteringsplan för forskningsmaterial.


Exempel på hyresavtal lokal
olycka triangel rött ljus

Kallelse till kommunstyrelsen 2019-05-29 - Lysekils kommun

rätten att ta del av allmänna handlingar, Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan). Planen är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som finns och hur dessa ska hanteras. handlingar gäller dokumenthanteringsplan, dnr V-2014-0014. Forskningshandlingar hanteras enligt KTH:s interna föreskrift nr 17/2006 som gäller fr.o.m. den 1 juni 2006. 3. Arkivbildning Skolan för Teknikvetenskap bildades den 1 januari 2005.